• global soft montnegro
 • global soft montnegro
 • global soft montnegro
 • global soft montnegro

DIGITALIZACIJA I ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE

Preduzeće Global Soft d.o.o. je osnovano pošto su osnivači identifikovali tržišnu mogućnost u pružanju usluga arhiviranja dokumentacije privrednim subjektima koji posluju u Crnoj Gori. Naš cilj je da naš korisnik dobije vrhunsko programsko rješenje. Naša programska rješenja moraju ubrzati svakodnevni rad i ponuditi podatke koji utiču na donošenje kvalitetnih poslovnih odluka i na taj način osigura prednost nad konkurencijom. To je naša propusnica za nove buduće projekte.

Usmjerenost na potrebe kupca i zadovoljstvo kupca izvršenim poslom su najvažnije vrijednosti prema Global Soft d.o.o mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost. Da bi smo postigli, održavali i razvijali te vrijednosti, donosimo sljedeću politiku kvaliteta:

 • Stremićemo ka stvaranju trajnih odnosa sa klijentima zasnovanih na zadovoljavanju njihovih potreba putem traženja optimalnih i cjelovitih rješenja.
 • Sa kupcima ćemo graditi odnose povjerenja zasnovanih na bezuslovnom poštovanju tajnosti njihovih podataka.
 • U radu ćemo težiti modernim i inovativnim rješenjima oslanjajući se na nove tehnike i tehnologije, koristeći najviše standarde struke u implementaciji i dokumentovanosti projekta.
 • Zapošljavaćemo stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obavezu stalnog razvijanja i usavršavanja, vršiti nabavku najsavremenijih informatičkih i komunikacionih resursa, što stvara okruženje za ugodan i efikasan rad.
 • Primjenjivaće se i poboljšavati efikasnost sistema upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima sistema kvaliteta ISO 9001:2000.

Svaki zaposleni u GlobalSoft-u mora biti upoznat sa politikom kvaliteta, razumjeti je i prihvatiti kao trajno načelo u vlastitom djelovanju.

Sertifikat, Global Soft, ISMS
Sertifikat, Global Soft, QMS
 • KONTAKT
 •    drazen.sekulovic@globalsoft.me
 •    +382 69 070 122
 •  
 •    office@globalsoft.me
 •  
 • Zabranjeno je svako kopiranje sadržaja sajta bez prethodnog odobrenja.
 • 2021. GlobalSoft.me