• global soft montnegro
 • global soft montnegro
 • global soft montnegro
 • global soft montnegro

PROJEKTOVANJE ITC SISTEMA

Izazovi sa kojima se savremene organizacije suočavaju u svom poslovanju se mogu na brz i jednostavan način prevazići uvođenjem sistema kojima se automatizuju poslovni procesi i kojima se, prije svega, obezbjeđuje efikasniji rad sa dokumentima.

Našim partnerima i klijentima obezbjeđujemo konkretnu savjetodavnu i tehničku podršku, kao i, po potrebi, usluge vođenja projekata koji se odnose na uspostavljanje optimalnih poslovnih procesa zasnovanih na napredim rješenjima za obradu i upravljanje dokumentima.

Naša specijalnost su DMS, Data Capture i OCR/ICR rješenja, koja predstavljaju kombinaciju najkvalitetnijih softverskih paketa i ogromnog iskustva na implementaciji svih aspekata sistema za upravljanje dokumentima.

 • KONTAKT
 •    drazen.sekulovic@globalsoft.me
 •    +382 69 070 122
 •  
 •    office@globalsoft.me
 •  
 • Zabranjeno je svako kopiranje sadržaja sajta bez prethodnog odobrenja.
 • 2021. GlobalSoft.me